BenoitCar-LogoQ

Corona Virus

17 maart 2020, nam de Nationale Veiligheidsraad nieuwe, strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén van die besluiten houdt in dat niet-essentiële handelszaken vanaf 18 maart om 12 uur hun deuren moeten sluiten. Car- en selfwashes behoren ook tot die doelgroep en zullen hun activiteiten tijdelijk moeten stop zetten, tot zodra de nationale veiligheidsraad beslist dit op te geven.